Meliha Mulahalilović

BIOGRAFIJA

Meliha Mulahalilović-Žiško je neovisna savjetnica za odnose s javnošću s desetogodišnjim iskustvom u vladinom, nevladinom i privatnom sektoru. Diplomirala je na Odsjeku za žurnalistiku Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, 2009. godine dok je Master studij – smjer sigurnosne studije završila na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.

 Prikupljati iskustvo započela  je na kultnom sarajevskom Radiju 202 nakon čega su uslijedili angažmani na BHT1 i Hayat TV-u. Meliha je stekla neprocjenjivo desetogodišnje iskustvo u radu na medijima, business sektoru ali i kao savjetnica za odnose s javnošću potpredsjednika FBiH. Stručnjakinja je za krizno komuniciranje i strateško komuniciranje u politici. 


Vjeruje da je za uspješno poslovanje neophodno stalno ulaganje u ličnu edukaciju ali i u edukaciju svog tima. Ohrabruje i podržava žensko poduzetništvo, radi na zaštiti prava žena i djece a posebno je raduju društveno angažirani projekti.