27.09.2018.

Radionice "Javni nastup i komunikacijske vještine"

U sklopu projekta "Suradnja i razvoj prekograničnog poslovnog okruženja"; (akronim projekta CODE) u Mostaru je održana   prva od tri besplatne dvodnevne radionice.

 

Tema prve radionice  bila je je "Javni nastup i komunikacijske vještine", a predavačica je Meliha Mulahalilović-Žiško.

Radionica se održala  27.i 28. 09.2018.  u Intera Tehnološkom parku, sala Boston.

Učesnici obuke,  predstavnici javnog i NVO sektora, su kroz dvodnevni trening prošli teoretski ali i praktični dio za uspješan javni nastup. Praktični zadaci koji su najvažniji dio ove radionice pobudili su veliki interes a  prilikom kojih su simulirane (i snimane) izjave za medije te razni drugi oblici javnih nastupa. Učesnici su se, korak po korak pripremali te u skladu sa naučenim,  pred kamerama predstavili stečena znanja.

 

Teme koje su polaznici savladali:

-Šta je javni nasup?

-Šta novinari hoće od nas?

-Prvi kontakt s publikom

-Oblici nastupa

-Zlatna pravila javnog nastupa

-Najčešće greške tokom nastupa

 

O radionici:

  • Nacin izvođenja: predavanje, primjeri iz prakse, grupna diskusija
  • Teorijski i praktični dio
  • Individualan pristup svakom polazniku

Podrška nakon odslušanih predavanja.