08.10.2018.

Održana MAMF Konferencija za mame

U Sarajevu je 8. oktobra 2018. godine, održana  jednodnevna konferencija za mame MAMF. Organizatori su skup okarakterizirali kao priliku da žene vrijeme provedu ugodno i korisno, budu podrška jedna drugoj, da nešto nauče, ali i da se zabave. 

Akcent ove konferencije je na majci kao osnovnoj odnosno najvažnijoj ćeliji porodice. Zdrava i sretna majka, znači i sretnu porodicu. Zdrava i sretna obitelj je temelj društva, a  cilj organizatora je da  brinemo i razgovaramo o temama koje su važne u životu svake žene, o temama važnim za majčinstvo koje jeste dar, ali u isto vrijeme i veliki izazov.  Poslovne žene, aktivistice ali i domaćice razgovarale su  sa stručnjacima raznih profila o problemima i/li dilemama s kojima se suočavaju u funkciji majki.

Konferencija je okupila 110 mama i 18 panelista koji su u okviru 5 panela razgovarali o temama koje su univerzalne  u životu svake žene (zdravlje, pravilna ishrana, redovni medicinski pregledi, radno-pravni odnosi, društveni angažman i humanitarni rad, …ali i o temama koje su privukle najvećim dijelom mlade majke kao što su odgoj djece i mentalno zdravlje.