15.07.2017.

Kako se pobjeđuje na izborima II dio?!

Možemo imati najbolje ideje na svijetu ali ako nemamo kapacitet za njihovo provođenje one su potpuno bezvrijedne i zato je jako bitno poznavati vlastite mogućnosti.

Znate da konkurencija nikada ne spava, zar ne?

Da biste postigli pobjedu na izborima glasačima morate dati dobar razlog i poruku  jer oni moraju znati zbog čega baš upravo za vas treba glasati,a ne za nekog drugog.  I ostale stranke se također trude da pridobiju glasače, te im šalju svoje poruke. Upravo zbog toga morate analizirati poruke konkurencije i napraviti svoju poruku koja će glasačima biti jasna, koncizna i razlikovati se od ostalih.

 Da bismo napravili dobru poruku trebamo se bazirati na sljedeće tri stvari:

1. Kakva je situacija lokalna ili državna (ovisno o izborima)?          

 O čemu razmišljaju ljudi koji tu žive? Šta ih brine? Kakve promjene su nastale posljednjih godina? Da li postoje neke specifičnosti u datom trenutku?  Analizirati stvari onakvim kakve zaista jesu na terenu, s posebnim osvrtom na urbani i ruralni dio, te specifičnosti sredine.

 Osim ekonomske i socijalne situacije, životnog standarda, sistema obrazovanja i zaštite zdravstva, školstva, radnih mjesta I slično teme koje obuhvata analizu za pripremu poruke svakako trebaju biti i one s kojima se glasači direktno susreću na terenu. Ako se radi o općim izborima ovakva analiza mora biti opširna, te svako treba da bude kao izazov, a ne problem.

2.  Kako je predstavljena vaša stranka?

 Treba iskreno i objektivno analizirati početnu situaciju s osvrtom kakva je pozicija stranke na državnom nivou, ako je bila na vlasti da li je ispunila predizborna obećanja, zašto nije, šta se postiglo od zadnjih izbora, koliko i šta su zastupnici stranke uradili do sada. Ako ste u opoziciji da li ste bili vidljivi, koje su bile glavne teme, koje konkretne prijedloge ste dali.

 Možemo imati najbolje ideje na svijetu ali ako nemamo kapacitet za njihovo provođenje one su potpuno bezvrijedne i zato je jako bitno poznavati vlastite mogućnosti, pa tako organizacija stranke mora efikasno funkcionirati, a odgovornosti biti jasno podijeljene. Bitno je i da su financijska sredstva strateški raspoređena. Bez obzira na sve sposobnosti vođenja predizborne kampanje,  izborne kampanje je odlučujuća i mora biti detaljno urađena.

            Bez strategije nema bitke, a kampanja upravo predstavlja bitku i zato svaka stranka u kakvoj god poziciji bila mora da se bori. Kako se predstaviti u javnosti, osnovne teme kampanje, koje aktivnosti i kada, ko su glavni protivnici i kako se odnositi prema njima su jedni od najbitnijih segmenata strategije kampanje.

            Poseban dio u pripremi kampanje zauzima i motivacija članstva kako bi se u potpunosti aktivirali u predizbornoj i izbornoj kampanji i upravo zbog toga treba pripremiti argumente zašto je baš upravo vaša stranka alternativa trenutnoj političkoj situaciji. Prema članstvu treba nastupiti jasno i detaljno objasniti suštinu kampanje kako bi članovi bili sigurni da ste upravo vi pravi izbor, jer samo tako se može pobijediti. U ovom procesu kontakta s članstvom se počinju selektirati i mogući kandidati.

3. Kakva je pozicija ostalih političkih subjekata?

 Morate znati kakva je vaša početna pozicija i ko sve ulazi u predizbornu trku s vama. To podrazumijeva da morate provjeriti kapacitete i sposobnosti protivnika jer nikako nije dobro ne razmišljati o njima i misliti kako ste bolji. Potrebno je uraditi vrlo detaljnu analizu jačih i slabijih strana protivnika u pripremi i provođenju izbora.

 

I na kraju došlo je vrijeme da pokažete kako izgleda vaš izborni program. Birači očekuju od Vas odgovore iz najznačajnijih oblasti. Izborni program bi trebalo da se orijentira prema generalnom programskom pravcu stranke jer kako biste osvojili mandat koji je pred vama imati konkretne planove. U jednom mandatu nije moguće promijeniti čitav svijet, već je potrebno postaviti što je moguće konkretnije ciljeve. Poruke moraju pri tom da budu jasne i razumljive. Vaši ciljevi bi trebalo da budu realistični i da pokrivaju oblasti koje za stanovništvo imaju apsolutni prioritet. Kako biste ovdje izabrali prave teme, slobodno se poslužite anketama. Teme koje se pokažu kao odlučujuće su upravo one koje su u prethodnom dijelu bile predmet analize.  Mora se napraviti procjena s koliko tema je moguće ići u predizbornu kampanju. Rješenja koja nudite u tim oblastima moraju biti uvjerljiva i razumljiva. Trebalo bi se koncentrirati na maksimalno tri osnovne teme. Koristite jednostavan način izražavanja i objasnite svoje namjere i svoje prijedloge rješenja.

Mislite o tome kako je manje često više! Do Općih izbora 2018. ostalo je  još tačno 450 dana. 

Nastavit će se…